Prednášajúci

Jarmila Klímová

Psychosomatika v príbehoch života

Vystudovala lékařskou fakultu University Karlovy v Plzni. Je psychiatrem a psychoterapeutem s devítiletou praxí v oboru. Od ledna 1995 pracovala na psychiatrickém oddělení v Mostě, kde se částí úvazku věnovala AT ordinaci. V září 1995 přešla do psychiatrické léčebny v Dobřanech. Zde pracovala na oddělení akutních psychoz, mentálních retardací, terminálních psychotických poruch, doléčovacím stacionáři a neurologickém oddělení. Vedla oddělení neurotických poruch a rok pracovala na ambulanci, kde byla většina práce orientována psychoterapeuticky.

V listopadu 1997 složila atestaci z oboru psychiatrie I.stupně. Většinu svého dalšího vzdělávání orientovala opět na psychoterapii.

Pod záštitou WHO - Světové zdravotnické organizace absolvovala cyklické vzdělávání v kognitivně behaviorální terapii úzkostných a depresivních poruch. Pod odborným vedením Mgr. Dvořáčka prodělala l00 hodin experienciální sebezkušenosti práce s tělem a kurz v eriksonovské hypnoterapii.

V únoru 2000 dokončila 4-letý výcvik v rodinné terapii a psychosomatice u MUDr.Chvály v Liberci. V Praze působí od roku 1999, kdy nastoupila do VFN, na oddělení pro léčbu závislostí v Apolináři. Zde pracovala jako vedoucí lékař substitučního metadonového centra.

Zde ještě do konce roku 1999 absolvovala pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR akreditační kurz speciálního vzdělávání pro pracovníky substitučních programů.

Je autorem a realizátorem několika po sobě jdoucích projektů metadonové substituce v Apolináři v letech 1999 až 2001.

Ve své druhé pracovní činností se věnuje psychiatrické krizové intervenci na pracovišti RIAPS pod Městským centrem sociálních služeb a prevence v Praze. Zkušenosti z této oblasti práce několikrát publikovala v odborném periodiku.

Ve své soukromé praxi se specializuje především na problematiku vztahů, párovou a rodinnou terapii a psychosomatiku. Je členem České psychiatrické společnosti J.E.Purkyně a Společnosti pro psychoterapii a rodinnou terapii. V dubnu 2002 složila atestaci z oboru psychiatrie II.stupně.

Spoluautorka bestselleru Proč a jak psychosomatika funguje?

Autorka knihy Psychosomatický dotek motýla

http://www.aktip.cz/cs/konzultanti/jarmila-klimova.html

Košík

Úspešne pridané do košíka.