Vystavovatelia

Život s koučom - Slávka Kočanová

Moje meno je Slávka Kočanová, som externý certifikovaný kouč, partner v oblasti osobného rozvoja, životných zmien, v profesnej a podnikateľskej sfére a sprievodca pre Život s koučom.

Život s koučom je individuálne umenie šité na mieru pre každého z vás, pretože každý z vás je jedinečná ľudská bytosť s vlastnou životnou cestou, napriek podobnosti príbehov, charakterov, okolností a situácií. Je to cesta spoznávania a porozumenia samých seba, svojich potrieb, učenia sa, pozorovania a tiež cesta definovania životných priorít a ich zladenie s hodnotami, odhaľovania a spoznávania silných a slabých stránok, reakcií, postojov a emócií.

Život s koučom vám ponúka súbor nástrojov a metód, ktoré pomáhajú osobnostnému rozvoju človeka a zároveň učia ako žiť vedomý život v rovnováhe. Koučing je nástroj pre ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať a chcú žiť svoj život s radosťou.

Ako kouč nemám návod na šťastie, nemám ani šablónu pre všetkých, ale môžem pomôcť s vytváraním vlastného návodu - šablóny na mieru. Mojou úlohou je dobre načúvať, no neposudzovať, klásť silné otázky, na ktoré zaručene nájdete tie správne odpovede.
Život s koučom inšpiruje, pomáha a posúva o pár krokov, možno aj rokov bližšie k vášmu šťastiu, pričom ušetríte mnoho času a energie.  Stačí len chcieť ;-)

"Nie je vždy nevyhnutné, aby nám niekto radil. Každý má svetlo pravdy vo svojom srdci a ak sme dostatočne uvedomelí a pokojní, odpoveď nájdeme vo svojom vnútri. No vždy potrebujeme niekoho, kto kladie dobré otázky."

Koučing je nákazlivý a som presvedčená, že skôr či neskôr, dostane aj vás.

Život s koučom,
vedomý život v rovnováhe
a život s radosťou... :-)

Informácie o akciách, novinkách, workshopoch a o koučovacích programoch, ktoré ponúkam, nájdete na web stránke Život s koučom - Slávka Kočanová www.zivotskoucom.sk 

Košík

Úspešne pridané do košíka.