Prednášajúci

Rastislav Ďurove

Čo by ženy mali vedieť o mužoch (ale nik im to nepovedal)

 Ženy sú s mužmi úzko spojené. Sú to vaši otcovia, partneri, synovia, priatelia, či milenci. A preto je lepšie pochopenie mužského myslenia a správania neoceniteľnou výhodou pri zlepšovaní vašich vzájomných vzťahov.

Na tejto prednáške sa otvorene a bez prikrášľovania dozviete mnohé o mužskej mentalite, mužskej motivácii a spôsobe života v partnerstve.

 Rastislav Ďurove sa venuje sebarozvojovým aktivitám pre jednotlivcov a páry, vzdelávaniu a poradenstvu v prípadoch psychospirituálnej krízy. V súčasnosti organizuje kurzy pre verejnosť, vedie konštelačné semináre zamerané na zlepšenie rodinných a partnerských vzťahov a prednáša na aktuálne mužsko-ženské témy, či o kľúčovom význame finančnej slobody v našej spoločnosti. Pôvodne vyštudoval právo a naďalej v tejto oblasti pôsobí ako odborník pre oblasť drogovej prevencie a zvládania závislostí. WWW.RASTISLAVDUROVE.SK

Košík

Úspešne pridané do košíka.