Prednášajúci

PhDr. Jan Svoboda

Vzťah a vzťahy: "Čo je to vzťah," kde sa v nás berie a čo od neho čakáme ".

Nič pre človeka nemá význam, k čomu nemá vzťah "- pretože sme
sociálne, teda vzťahové bytosti. Zážitková prednáška ponúkne účastníkom skúsenosť na tému "ja a moje vzťahy". 
Povedie k zamysleniu a možno bude štartovacou čiarou k zmene pohľadu na túto oblasť  ľudského spolužitia.
Kto je Jan Svoboda?

Uznávaný český psychológ, psychoterapeut a pedagóg s bohatými skúsenosťami, supervízor azylových domov pre matky s deťmi, detských domovov, neštátnych poradenských zariadení.

Na slovensku prednáša hlavne profesionálnym rodičom a učiteľom. Je špecializovaný na krízové situácie výučby a výchovy, je vyučený detský jednoodborový psychológ, má prax v psychologickom poradenstve (detské, dospelé, rodina) cez dvadsať rokov. Napísal 7 knižiek, tri ako spoluautor. 

Košík

Úspešne pridané do košíka.