Prednášajúci

Zuzana Pavelcová

.Deti online: čo stratia a čo získajú

Ako a v čom  sociálne siete a iné aplikácie deti menia? 
Čo sa deje s ich mozgom pod prívalom vzrušenia pri online hrách? 
Ako ich naučiť mať online svet pod kontrolou a nestať sa závislým?

Deti nežijú online alebo offline. Ich život je na sieti i mimo nej prepojený a vzájomne sa ovplyvňuje. My ako rodičia sa musíme naučiť rozumieť ich potrebe byť online a zároveň byť zodpovední a nenechať ich prepadnúť im úplne. 
V rámci prednášky otvorím dôležité témy ako je potreba súkromia, zručnosť kritického myslenia, dopady online sexuálnych skúseností, potreba spolupatričnosti a budovanie vzťahov v online prostredí.
Kto je Zuzana Pavelcová:

Som psychologička a psychoanalyticky orientovaná psychoterapeutka. 
V roku 2016 som spoluzaložila Psychologický inštitút Re: Life (www.re-life.cz), ktorý je prvým odborným centrom v strednej Európe špecializujúcim sa na digitálne závislosti a zdravé užívanie digitálnych technológií (tzv. Digitálna wellbeing).
V rámci inštitútu prednášame na verejných a odborných podujatiach (napr. V roku 2019 v Senáte PČR alebo konferencia Perpetuum Scio, Neuropsychiatrické fórum), lektorom v školách, otvárame tému digitálneho zdravia v médiách (napr. Trochu inak, Priestor X, Český rozhlas Plus) a ponúkame individuálne psychologické poradenstvo pre rodičov a tiež pre dospelých. 
Prichádzajú k nám takí, ktorí majú pocit, že online svet je pre nich a že offline svet sa pre nich stáva neprehľadným a náročným. Popri tom sa v rámci PhD štúdia na UP v Košiciach zaoberám vplyvom online sexuálnych skúseností na sexualitu. Mimo Re: Life pôsobím v ambulancii klinickej psychológie v Prahe.

Košík

Úspešne pridané do košíka.