Prednášajúci

Katarína Šurdová

Magický svet detí - liečivá sila rozprávok

Katarína Šurdová vyštudovala liečebnú pedagogiku v Bratislave a psychoterapeutický výcvik existenciálnej analýzy a logoterapie v Prahe. Roky pracovala s deťmi so špeciálnymi potrebami, aktuálne pracuje vo svojej súkromnej poradenskej praxi, kde sa venuje rodičom, deťom, dospievajúcim i dospelým pri hľadaní ich odpovedí ako žiť svoj život čo najviac v súlade so sebou a s vnútorným súhlasom. Je podpredsedníčkou Spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu na Slovensku, organizuje vzdelávania pre odbornú verejnosť i pre rodičov.

Moja práca ma teší a napĺňa. Som človek, ktorý cíti hlbokú úctu a rešpekt k ľudskému životu. Mám v sebe obdiv ku každému, kto má v sebe odhodlanie a silu žiť svoj život pravdivo a zmysluplne. Je pre mňa potom cťou takéhoto človeka sprevádzať na určitom úseku jeho života a pomáhať mu nachádzať jeho vlastné odpovede na otázky, ktoré mu život kladie. Nevlastním nijaký zázračný prútik, ani liek, ktorým by som vedela všetko vyliečiť. Čo vlastním, je dôvera v ľudský rast a schopnosť človeka napĺňať život, nech je akokoľvek ťažký či tragický, zmyslom, prostredníctvom uskutočňovania hodnôt. Mám tiež radosť z toho, že môžem byť nápomocná rodičom na ich objavnej ceste rodičovstvom. Ak im sprostredkujem odľahčenie, privediem ich k novej motivácii, nasmerujem ich k nim samým, viem, že moja práca má zmysel. 

 

Rada sa zaoberám zaujímavými témami a medzi ne patria i rozprávky. To aký hlboký význam majú pre vývin dieťaťa a jeho vnímanie sveta si nie vždy dostatočne uvedomujeme. Rada by som vás previedla magickým detským pohľadom do sveta rozprávok, objasnila vám prečo sú pre detské myslenie tak podstatné a nenahraditeľné. Obzvlášť v tomto technickom a na racio a výkon zameranom svete. Rada odpoviem i na vaše otázky, na to, čo vás bude zaujímať, i na to, prečo sú napríklad tak veľmi dôležité nie len pozitívne rozprávky. Poskytnem vám tiež veľa typov na konkrétnu literatúru vhodnú pri spracovaní najrozmanitejších detských emócii. Poďte teda spolu somnou nahliadnuť do magického sveta rozprávok. 

Košík

Úspešne pridané do košíka.