Prednášajúci

Jana Žemličková

Ako naučiť deti hovoriť pravdu?

"Ako naučiť hovoriť deti pravdu"

Vychovávať deti k pravde znamená rozumieť im – ako sa správne pýtať a nevyšetrovať, ako od nich nevyžadovať ospravedlnenie ako prísľub dobrého správania do budúcnosti, ktoré nič nerieši, ako stanovovať hranice bez autoritatívneho presadzovania sa, ako tvoriť dohody, ako trestať a kedy odpúšťať a mnoho ďalšieho - aby rodič nemusel vlastné deti učiť klamať

 

Jana Žemličková 

Jana Žemličková – je riaditeľkou Sanatória AT v Bratislave – Petržalke, ktoré je zamerané na starostlivosť o závislých v ambulantnej aj pobytovej forme, je spoluzakladateľkou novoterapie BAR v procese  uzdravovania závislých, psychoterapeutkou v oblasti individuálnej, párovej, manželskej, rodičovskej i rodinnej terapie. Prednáša, publikuje, facilituje skupiny, vedie socioterapeutické doliečovanie v procese mentálnej rehabilitácie, je členkou odborných komisií, organizátorkou rozličných projektov v rámci Slovenskej republiky. Má dve deti, Radoslava a Rastislava a vnuka Adama.


 

Košík

Úspešne pridané do košíka.