Počas každej hodiny som si viac uvedomovala dôležitosť svojej ženskosti, stretávania sa okolo žien, potrebu hry, pohybu, tanca a flow ako bežnej súčasti života. Som citlivejšia k sebe samej, počúvam svoje ženské ja a snažím sa naplniť všetkým, čo potrebujem, aby som bola šťastná a mohla ďalej rozdávať lásku :)“</br>Mária