„Hravosť, radosť, Biodanza mi pomohli dostať sa z hlavy a zbaviť sa starostí, zažila som uvoľnenie a blízkosť s ľuďmi – uvedomila som si veľa o sebe – svoje zábrany, túžby, obavy“</br>Petra