Návrat k sebe

Návrat k sebe

Návrat k sebe Aj dnes predstavuje pre mnohé ženy pestrosť, ktorou disponuje každá jedna z nás, zdroj utrpenia, vnútorných rozporov a odmietania. A pritom stačí tak málo. Dať každej z našich častí adekvátne miesto, lásku a rešpekt. Tomu predchádza poznanie. Skutočné...
Žijeme ONLINE život. A je na tom niečo zlé?

Žijeme ONLINE život. A je na tom niečo zlé?

Žijeme ONLINE život. A je na tom niečo zlé? Určite nie. Staršia generácia, česť výnimkám, v tom má jasno: „Tá dnešná mládež!“ Táto veta sa snáď dedí. Počuť ju z úst tých skôr narodených už po celé generácie. Nemyslíte? Čo je nepochopené, je čudné. Čo je čudné, je...