Martin Lajprík

Ako byť sama sebou pomocou mentálneho ticha: spite lepšie, myslite lepšie, žite lepšie.

Tomáš Eichler je slovenský vedec – neurogenetik. Pracuje a pôsobí vo Viedni, kde je súčasťou Research Institute of Molecular Pathology (IMP), Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research (KLI) a Viedenskej univerzity. V doktorandskom štúdiu sa zameral na výskum mozgu počas spánku a zobúdzania sa. Vyvrátil predpoklady o tom, že červy nespia a poukázal na to, ako sa prebúdzajú. Mechanizmy spánku a prebúdzania opísal v článku, ktorý vyšiel v prestížnom vedeckom časopise Science. Jeho vedecká práca a znalosti mu pomohli získať prestížne štipendiá ako Konrad Lorenz Institute PhD writing-up Fellowship a Boehringer Ingelheim Fonds PhD Fellowship. Ako prvý Slovák získal tiež ocenenie Vienna Biocenter Art & Science Prize.

/ viac info