Martin Lajprík

Ako načúvať bolesti z minulosti.

Traumatické zážitky a bolestivé spomienky nás často držia v emočnom krči a bránia nám tvoriť budúcnosť, po akej túžime. Hľadanie koreňa problému a následná práca na fyzickej a energetickej úrovni dokážu zážitkovo vyliečiť rany a preťať emočnú niť s našou minulosťou.

Učiteľka srdcom aj dušou, mentorka, lektorka online programov a sprievodkyňa žien na ceste ochutnávania svojej autenticity. Už viac ako 7 rokov sa venuje témam osobnostného rozvoja, najmä vzťahov, práce s emóciami a sebaprijatím. Je lektorkou a sprievodkyňou pre tých, ktorí hľadajú stratené hodnoty a seba samých. Absolvovala množstvo transformačných, sebapoznávacích a meditačných kurzov a výcvikov na Slovensku a v zahraničí. Pôsobila ako ambasádorka pre Slovensko v jednom z najznámejších osobno-rozvojových centier v Indii, po návrate na Slovensko začala viesť ženské kruhy, lektorovať transformačné semináre a poskytovať mentoringovú podporu. V súčasnosti sa vrámci psychosomatiky venuje najmä dopadu emócií a traumatickej minulosti na naše zdravie. Pri práci používa techniky ukončovania s minulými skúsenosťami, vzorcami a presvedčeniami, ktoré smerujú k ceste prijatia samého seba, k vnútornému pokoju a harmónii vo vzťahoch.