prednášajúci umenie byť ženou

Henrieta Hudecová a Daniel Legát: Prečo sa ti to deje? Vysvetlil ti niekto, čo je za tým?

Kde tá neistota vo vnútri teba vznikla? Poviem ti to. Nazrieme spolu do detstva.

Nezačalo to tebou. Pozrieme sa do hĺbky detskej duše. Nájdeme konkrétne vzorce správania, ktoré ti často aj v dospelosti spôsobujú zlý pocit zo seba, chaos vo vnútri, frustráciu vo vzťahoch, stres a
nepokoj. Máš chuť sa vnútorne oslobodiť a žiť život, aký naozaj chceš?

Henrieta Hudecová povedie rozhovor „Reinventing TALKS“ do hĺbky duše s hosťom Danielom Legátom. Obaja sa venujú sprevádzaniu ľudí na ich ceste životom. Každý inak. Spolu sa zamerajú na neprospešné a nezdravé nastavenia z detstva. Odvážni sa do rozhovoru budú môcť zapojiť.

Henrieta Hudecová – Reinventing with Henrieta

Všetci sme len ľudia. Jedineční jednotlivci so svojimi vlastnými bariérami, pochybnosťami a neistotami.
Henrieta nám s láskou a starostlivosťou pomáha odhaliť rôzne prekážky, či už ide o rozvoj, neúspech, frustráciu alebo chaos v našich pestrých životoch.
Vďaka individuálnym aj skupinovým konzultáciám dosahuje s klientmi výsledky, ktoré prinášajú hlbšie pochopenie seba samých a osobného vedenia.

Čo sa po stretnutiach s Henrietou deje?

Takmer všetko odrazu vedie k spokojnejšiemu životu, harmonickým vzťahom a prosperite v podnikaní.
Z pôvodnej bankárky, pohybujúcej sa vo svete firiem, CEO a top manažérov, sa stala oddanou podporovateľkou ľudí a firiem.

Ako to robí?

Cez pravidelné vzdelávanie a pokrok v oblastiach riadenia zmien, psychológie a reinvenčného prístupu k manažovaniu života. Henrieta prispieva k vyváženiu mužsko-ženského sveta s láskavosťou a odhodlaním. A preto sa s ňou cítite dobre.
Link na Linkedin

BIO DANIEL Legát

Mal to šťastie, že v relatívne mladom veku mal ťažkú autonehodu, kde sa stretol so smrťou. Iba zázrakom vyviazol živý. Táto skúsenosť ho prebudila a uvedomil si, že chce žiť iným spôsobom, bez bremena minulosti. Rozhodol sa preto kráčať cestou poznania, kľukatou cestou sebaliečenia a uzdravovania generačnej záťaže.

Objavil vzorce a mechanizmy, ktoré nám komplikujú život a siahajú až do nášho detstva. S touto novou perspektívou sa rozhodol šíriť svoje poznanie a pomáhať ľuďom. S radosťou sprevádza mnohých na ich ceste k sebaliečeniu a osobnému rastu. Vďaka spolupráci a nádherným výsledkom si je istý, že jeho práca je prínosom pre ľudí a mení im životy.
Link na web.