Intuícia v novej dobe.

Ocitli sme sa na prahu doby neuveriteľných možností. Stará doba so svojimi racionalistickými paradigmami nedobrovoľne, ale naisto odchádza, a my ako ľudstvo stojíme pred niečím obrovským a nádherným… Niečím, čo sme za mnoho tisícročí nezažívali. Čo bude tvoriť náš život v tejto prichádzajúcej dobe? Čím sa bude odlišovať od nášho starého života?

Predovšetkým vnímaním a zmýšľaním. Úplne novou optikou nazerania, láskavým prístupom, vďačným srdcom, zrelšími postojmi a pochopením širších súvislostí aj zo sfér, ktoré sa nám v starej dobe javili neviditeľné.

A práve teraz nastupuje k slovu náš zabudnutý šiesty zmysel, naša intuícia. Nový svet bude totiž tvorený z duše. A duša s nami prehovára prostredníctvom intuície. Posiela nám také jemnučké signály v rôznych formách, ktoré dokážeme zavnímať, len ak využívame svoju intuíciu. Všetci ju máme, potrebujeme len oprášiť tie nánosy prachu a rozpoznať, akým spôsobom prehovára práve k nám, rozkódovať, čo nám hovorí… Tým získame každý jeden, a tým aj spolu ako ľudstvo, vedenie z hlbokej múdrosti, ktorú v sebe máme a budeme potrebovať v najbližšom období.

V mojej prednáške „Intuícia v novej dobe“ sa spoločne pozrieme nielen na to, akú rolu má a bude mať intuícia v najbližších časoch, ale hlavne ju budeme prakticky objavovať sami v sebe. Keď získame vedenie od svojej duše, obraz nového života sa poskladá sám úplne prirodzene a láskyplne. Inšpirácie a nápady prídu sami a náš život bude plynúť s prúdom.

Láska, vďačnosť a radosť z tvorenia sa aj vďaka intuícii stanú naším novým životom.

/ viac info