Jiri Halda - rešpekt k ženám

Rešpekt k ženám.

Rešpekt k ženám je téma stará ako ľudstvo. Ženy ako darcovia života a nenahraditeľné opatrovateľky a ochránkyne detí od nepamäti očakávajú, že sa im za ich starostlivosť, lásku a záujem dostane rešpekt. Lenže ten rešpekt nemôžu očakávať od detí, ale od svojich partnerov.  A to nie len preto, že si ho zaslúžia a za svoj podstatne ťažší údel by ho mali mať automaticky, ale predovšetkým rešpektujúcim chovaním muža k žene posielame do ďalšej generácie vzorec chovania, ktorý potom deti okopírujú vo svojich vlastných životoch.  Nedostatok rešpektu priniesol to, že sa ženy radšej učia obísť než aby čakali, že to mužom „cvakne“. Rád by som týmto príspevkom prispel k tomu, aby sa rešpekt, ako zcela kľúčová sociálna kompetencia stal témou, ktorá pomôže rozvíjať vzťahy a  ženy uistí o tom, že rešpekt očakávajú právom.

Rešpektovaná žena je ale väčšinou žena, ktorá vie, čo je rešpekt a vyžaduje ho. Pokúsim sa ponúknuť pár námetov na premýšlanie, aby ženy vedeli, na čo všetko majú právo.

/ viac info