Narodili sme sa, aby sme žiarili.

Lívia Danningerová verila na bezproblémovú lásku a žila idealistický život. Pred 8 rokmi sa dozvedela pre ňu najzraňujúcejšiu správu, ktorú si žena od svojho manžela môže vypočuť. Nastalo emočné dno. Strata zmyslu bytia.

Po náročnom období ľutovania sa nasleduje fáza vnútornej transformácie. Lívia nadobúda stratenú sebadôveru.
Z obete sa mení na vnútorne silnú a odhodlanú ženu, ktorá sa rozhodla vedome si vytvoriť život, ktorý bude milovať.

„Keď som sa z toho dna “vyhrabala”, sľúbila som sama sebe, že odteraz už budem žiť naplno a zaoberať sa iba činnosťami, ktoré mi robia radosť a cítim v nich hlbší zmysel.“

V tom čase jej do cesty prichádza numerológia, ktorá mení jej doterajšie vnímanie sveta. Dochádzajú jej všetky súvislosti a získava odpovede na dovtedy nezodpovedané otázky.

V numerológii nachádza svoju vášeň a poslanie. Spôsob, akým túži otvárať oči a srdcia aj ďalším ženám.

/ viac info