Martin Lajprík

Návrat k sebe

Aj dnes predstavuje pre mnohé ženy pestrosť, ktorou disponuje každá jedna z nás, zdroj utrpenia, vnútorných rozporov a odmietania. A pritom stačí tak málo. Dať každej z našich častí adekvátne miesto, lásku a rešpekt. Tomu predchádza poznanie. Skutočné seba – poznanie. Jedným z najkomplexnejších nástrojov seba poznania, ktoré máme k dispozícii, je astropsychologická perspektíva.

V rámci prednášky si na pozadí lunárneho cyklu priblížime, ako sa v nás prelína mužský solárny a ženský lunárny princíp, naša denná a nočná polovica. Lunárny cyklus ako kruhový pohyb Slnka a Luny je  symbolickým obrazom toho čo sa deje na Zemi a tiež vzťahu medzi mužským a ženským archetypom v našej psyché. Naučiť sa uvádzať oba tieto princípy do vzájomnej súčinnosti, znamená priblížiť sa rovnováhe medzi rozumom a citom, mužskosťou a ženskosťou, medzi jang a jin, premieňať impulzy duše na činy. Lunárny cyklus nám prináša každý mesiac príležitosť prehĺbiť sebapoznanie a vyladiť sa na dôležité témy v našich životoch. Príležitosť precítiť, pochopiť, uvoľniť, preliečiť v súlade s rytmom Luny a Slnka. Ako postupne prechádza Luna zvieratníkom, vytvára v priebehu mesiaca dvanásť približne dvojdenných období. Počas nich nás prestupujú určité emočné vlny a mení sa atmosféra našich dní.

Priblížime si, ako toto poznanie aplikovať na dennej báze a vnášať do vnútornej práce a vedomého prežívania každého dňa.

Jana Kurej

Som astroterapeutka, sprievodkyňa a lektorka astropsychológie. Ľudí sprevádzam na ceste sebazpoznania a v časoch náročných kríz. Som tiež vášnivá zberateľka príbehov, ktorých archetypálny výklad vkladám do svojich prednášok a workshopov a využívam aj pri terapiách.

Ešte počas gymnaziálnych čias mi učarovala analytická psychológia C. G. Junga a s tým súvisiaca archetypálna dynamika. O pár rokov neskôr ma to priviedlo k psychologickej astrológii, ktorá je spojením západnej astrológie a archetypovej psychológie a od roku 2005 je pre mňa nevyčerpateľným zdrojom poznania a inšpirácie.

Pri práci využívam všetky terapeutické a hermetické nástroje, ktoré som počas rokov spoznala a integrovala na mojej vlastnej ceste sebapoznania a rôznych premien na ceste za celistvosťou a zdravím.

Milujem hľadanie odpovedí na rôzne otázky. Aj preto popri lektorovaní, konzultáciách a terapiách rozvíjam svoj vlastný systém duchovnej alchýmie.

V roku 2017 som založila Astropartičku – zážitkové astropsychologické workshopy venované skúmaniu jungiánskych archetypov. Som autorkou originálnych vzdelávacích astrokonceptov určených pre laikov, ktorí sa chcú naučiť aplikovať astrovedomosti v bežnom živote “Lunárne sprevádzanie”,  “Lunárny kalendár trochu inak” a tiež originálnej metodiky výkladu horoskopu “Kráľovstvo”.  Naďalej sa vzdelávam v Českej v tradičnej, modernej aj lekárskej astrológii.

V rámci ďalšieho rozvoja sa pravidelne zúčastňujem seminárov rôznych terapeutických škôl, aktuálne som frekventantkou  psychoterapeutického výcviku v POP. Neoddeliteľnou súčasťou mojej terapeutickej práce je tiež systemická perspektíva. Práca s konšteláciami a vzdelávanie v tejto oblasti je popri štúdiu homeopatie ďalší z pilierov mojej práce.