prednášajúci umenie byť ženou

Zmena, stres, prijatie a kvalita života… alebo Kde dávaš svoju pozornosť, to rastie

Zmeny – žiadané aj nenávidené. Stále sa s niečím “musíme” vyrovnať, prispôsobiť sa, zvládnuť, to nás stresuje a vyčerpáva. Na druhej strane zmeny milujeme, prinášajú dobrodružstvo, pocit, že sme živí, šťavu, rast a evolúciu. Kde je tá hranica rovnováhy? Koľko čoho chceme, potrebujeme a ako si udržať pozornosť na tom, čo je skutočne dôležité?

Prvým krokom k akejkoľvek zmene je prijatie. Nevieme nič zmeniť pred tým, ako to príjmeme. Zmena nie je niečo, čo robíš, je to niečo, čo dovolíš.

Posvieťme si spolu viac na to, ako sa v dnešnom rýchlom, náročnom, hlučnom svete nezblázniť. Ako sa lepšie spoznať, vystúpiť z autopilota našej mysle a lepšie využiť celú našu výbavu v každej sfére života. Menej trpieť, viac žiť! 

O mne:
Som aj umelec aj korporátny HR manažér, aj coach aj mentor, aj človek hľadač, aj žena aj partnerka…a zároveň nič z toho nie som, sú to len moje role a rôzne podoby, cez ktoré prejavujem, objavujem a žijem svoj život. Milujem byť pri tom, keď ľudia niečo hlboko pochopia, precítia a môžu tak prepustiť staré presvedčenia, návyky a urobiť zmenu, posunúť sa tak v svojom vývoji bližšie k sebe samému, k vedomiu. Cez rozhovor, načúvanie, dotyk, otázky, expresiu, čistú lásku, ktorá otvára tú našu najhlbšiu schopnosť seba-liečenia u každého v individuálnej podobe. Náš život je komplexný a pokladám za dôležité ho vnímať (ako aj samých seba) v súvislostiach, všetko so všetkým súvisí. Sme aj vlna v oceáne aj oceán samý. Náš strach a produkty našej mysle nám bránia žiť v plnosti, láske a pochopení, že už máme všetko/sme všetko. Verím tomu, že kvalita nášho života závisí od kvality našich vzťahov a začína to vzťahom k sebe samému. Sebapoznanie je krásna, hoci niekedy aj bolestivá, ale nutná cesta k tomu, aby sme objavili a žili svoje poslanie a zároveň ním radostne a vďačne obohacovali tento svet. 

Okrem mnohých vzdelávani od coachingu, Tonyho Robbinsa, celostnej medicíny podľa Hippokrata, mindfulness či meditácií ma NAJVIAC naučil môj vlastný život-moje partnerské vzťahy a zdravie, a zo svojich skúseností a poznania čerpám najviac.